Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrick de Keyser

Name:Hendrick de Keyser
Gender:male
Born:Utrecht
Died:Amsterdam
Father:Cornelis Dircksz. de Keyser (? - 1623)
Mother:Cornelia Huybertsdr. van Nykercken (? - 1622)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Cornelis Cornelisz. Danckerts, alias: Danckerts de Rij
portrayed by Cornelis Goverts Ketel de Jonge
portrayed by Thomas de Keyser
Business
is employer of Nicholas Stone
Education and training
master of Hendrick de Keijser de jongecertain
master of Laurens van Steenwinckelcertain
master of Hans van Steenwinckelcertain
master of Pieter de Keysercertain
pupil of Cornelis Bloemaert, alias: Blumaertcertain
Friendship
assisted at marriage Thyman van Galen
assisted at marriage Machtelt Aertsdr. de Keijser
assisted at marriage Huybert de Keyser, alias: Huybrecht
witnessed will of Cornelis Goverts Ketel de Jonge
witnessed will of Cornelis Goverts Ketel de Jonge

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 422: 166

Secondary sources

 1. Neurdenburg, E., Hendrick de Keyser. Beeldhouwer en bouwmeester van Amsterdam, Amsterdam: (1929)
 2. Battjes, H., 'Het netwerk van Hendrik de Keyser, rederijker en lootjesverkoper', Jaarboek Amstelodamum 99 (2007), pp. 80-133
 3. van Ruyven-Zeeman, Z., 'Hendrick de Keyser: draftsman and designer of stained glass', Simiolus 25 (1997), pp. 283 e.v.
 4. Weissman, A.W., 'Het geslacht De Keyser', Oud Holland 22 (1904), pp. 65-91, 69
 5. De Vos tot Nederveen Cappel, H.A.E., 'Het voorgeslacht van Hendrik de Keyser, stadsbouwmeester te Amsterdam', De Nederlandsche Leeuw 103 (1986), pp. 67-69
 6. Vulsma-Kappers, M., 'Het nageslacht van Hendrick de Keyser', in: Elenbaas-Bunschoten, E.W.A., Staalenhoef, G., Teutscher, C.H. & Vulsma, R.F. (eds.) Uw Amsterdam: jubileumboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Amsterdam en Omstreken, Amsterdam: (1988), pp. 228-240
 7. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>, 683
 8. Scheltema, P., 'Schilders en kunstenaars, die poorters van Amsterdam zijn geweest van 1537 tot 1606', in: Scheltema, P., Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam VII, Amsterdam: Scheltema (1885), pp. 93-100, 98
 9. Van Burik, Casper A., 'Parenteel Van Eyndoven (Utrecht - Culemborg - Wijk bij Duurstede)', in: Utrechtse parentelen vóór 1650, [Utrechtse parentelen vóór 1650 2], Rotterdam: Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' (2011), pp. 9-86
 10. Scholten, Frits, 'Ketel and De Keyser', The Rijksmuseum Bulletin 69 (2021), pp. 358-367
 11. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 75-76

Metadata

Last update: