Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Theodor Bogdan Lubieniecki

Name:Theodor Bogdan Lubieniecki
Name variants:Theodoor Lubienitzki / Theodorus Lubinicius
Gender:male
Born:Lublin circa
Died: after
Father:Stanisław Lubieniecki (1623 - 1675)
Mother:Sophia Brozijski (? - 1695)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRemonstrant0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationSocinian0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Johan Georg Stuhr, alias: Juriaen Stur / Hans Jürgen Sivurcertain
pupil of Gerard de Lairessecertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 691: 18 & 1228: 76
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 328-333

Secondary sources

  1. Leeuwen, Noor van, Adriaen Backer, zijn leven, zijn historiewerken, (ongepubliceerde paper december 2008)
  2. Lambour, R.C., 'De familie en vrienden van Daniel Zwicker (1612-1678) in Amsterdam', Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 25 (1999), pp. 113-166. <URL: http://www.dhkonline.nl/media/480769/25_1999.pdf>
  3. Li, Weixuan, 'The Hands Behind Lairesse’s Masterpieces: Gerard de Lairesse’s Workshop Practice', Journal of Historians of Netherlandish Art 12:1 (2020), . <URL: https://jhna.org/articles/the-hands-behind-lairesses-masterpieces-gerard-de-lairesses-workshop-practice/>, 16-17
  4. Immerzeel Jr., J., De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden (3 vols.), Amsterdam: J.C. van Kesteren (1842-1843)
  5. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
  6. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 225

Metadata

Last update: