Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Theodor Bogdan Lubieniecki

Name:Theodor Bogdan Lubieniecki
Name variants:Theodoor Lubienitzki / Theodorus Lubinicius
Gender:male
Born:Lublin circa
Died: after
Father:Stanisław Lubieniecki (1623 - 1675)
Mother:Sophia Brozijski (? - 1695)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRemonstrant0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationSocinian0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Johan Georg Stuhr, alias: Juriaen Stur / Hans Jürgen Sivurcertain
pupil of Gerard de Lairessecertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 691: 18 & 1228: 76
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 328-333

Secondary sources

  1. Van Leeuwen, Noor, Adriaen Backer, zijn leven, zijn historiewerken, (ongepubliceerde paper december 2008)
  2. Lambour, R.C., 'De familie en vrienden van Daniel Zwicker (1612-1678) in Amsterdam', Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 25 (1999), pp. 113-166. <URL: http://www.dhkonline.nl/media/480769/25_1999.pdf>
  3. Li, Weixuan, 'The Hands Behind Lairesse’s Masterpieces: Gerard de Lairesse’s Workshop Practice', Journal of Historians of Netherlandish Art 12:1 (2020), . <URL: https://jhna.org/articles/the-hands-behind-lairesses-masterpieces-gerard-de-lairesses-workshop-practice/>, 16-17
  4. Immerzeel Jr., J., De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden (3 vols.), Amsterdam: J.C. van Kesteren (1842-1843)
  5. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
  6. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 225

Metadata

Last update: