Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Paulus Joosten Wouwerman

Name:Paulus Joosten Wouwerman
Name variants:Pouwels
Gender:male
Born:Alkmaar circa
Died:Haarlem
Father:Joost Philipsz. Wouwerman (? - 1604)
Mother:Neeltgen Jansdr. (? - 1608)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Philips Pouwelsen Wouwermancertain
master of Pieter Pouwelsen Wouwerman IIprobably

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 70 (sub Philip Wouwerman)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 36, Leipzig: Engelmann (1948)
  3. Van Thiel-Stroman, Irene, 'De documenten over Frans Hals: geschreven en gedrukte bronnen 1582-1679', in: Slive, Seymour (ed.) Frans Hals, Den Haag: Gary Schwartz (1990), pp. 371-415, 355, 357-361
  4. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht)
  5. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)

Metadata

Last update: