Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter van der Willigen

Name:Pieter van der Willigen
Name variants:Peter / Petrus
Gender:male
Born:Halsteren baptized on
Died:Antwerpen
Father:Jan Jansen van der Willigen (? - ?)
Mother:Geertruide Pieters Wissen (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Membership chamber of rethorics AntwerpenDe Olijftak1660-00-00 1660-00-00
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Allegorieemblemata0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Jan van der Willigencertain
pupil of Thomas Willeboirts Bosschaertcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 7: 85, 86 & 87 & volume 12: 89 & 98
 2. West-Brabants Archief, Bergen op Zoom: Doop-, trouw- en begraafboeken Halsteren (toegangsnummer boz - 0357), 1
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 287-289
 4. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 260, 325 & 391

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Ten Doesschate, G., 'Een schilderij van Pieter van der Willigen', Oud-Holland 65 (1950), pp. 159-160
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 36, Leipzig: Engelmann (1948)
 4. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 1070-1071
 5. Donnet, Fernand, Het Jonstich Versaem der Violieren: geschiedenis der Rederijkkamer de Olijftak sedert 1480, [Uitgaven der Antwerpsche bibliophilen 23], Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste; 's Gravenhage: Martinus Nyhoff (1907), 275 & 278
 6. Du Trieu de Terdonck, C., 'Lucas Fayd'herbe', De Vlaemsche School 5 (1859), pp. 139-140, 154-155 & 177-184. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_vla010185901_01/_vla010185901_01_0093.php>, 181
 7. De Maere, J. & Webbes, M., Martin, Jennifer A. (ed.) Illustrated dictionary of 17th century Flemish painters (3 vols.), Brussels: La Renaissance du Livre (1994)
 8. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: