Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Abraham Willaerts

Name:Abraham Willaerts
Gender:male
Born:Utrecht circa
Died:Utrecht buried on
Father:Adam Willaerts (1577 - 1664)
Mother:Mayken Adriaens van Herwijck (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (Bentvueghels)Indiaen0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationRoman Catholic1661-00-00 1669-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Marineschepen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Marinezeegezichten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Johan Maurits van Nassau-Siegen
worked under commission for Jacob van Campen
Education and training
pupil of Jan Hermansz van Bijlertcertain
pupil of Adam Willaertscertain
pupil of Simon Vouetcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Van Buchel, A., Van Campen, J.W.C. (ed.) Notae quotidianae van A. van Buchell, [Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap 70], Utrecht: (1940)
 2. De Bie, Cornelis, Het gulden cabinet van de edel vrij schilder const, inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecte, beldthowers ende plaetsnijders van deze eeuw, Antwerpen: Jan Meyssens (1661), 247
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 365

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 36, Leipzig: Engelmann (1948)
 3. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Bok, Marten Jan & Wijburg, W.A., 'De nakomelingen van de Utrechtse kunstschilder Jan van Scorel (1495-1562)', in: Burik, Casper van, Kemp, Bob & Verhoef, Denis (eds.) Utrechtse parentelen vóór 1650, [Utrechtse parentelen vóór 1650 3], Rotterdam: Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht' (2012), pp. 10-56, 224-242, 39
 5. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht)
 6. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
 7. Bok, Marten Jan, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700, s.l.: s.n. (1994), (Proefschrift, Universiteit Utrecht)
 8. Gerson, H., Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Haarlem: Bohn (1942), 45 & 82
 9. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 10. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 11. Preston, Rupert, The seventeenth century marine painters of the Netherlands, Leigh-on-Sea: Lewis (1974)
 12. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 13. Bredius, A., 'Het Schildersregister van de Amsterdamse "Stads Doctor" Jan Sysmus I, II, III', Oud-Holland 8 (1890), pp. 1-17, 217-234, 297-313, 4
 14. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)

Metadata

Last update: