Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Baptist Weenix

Name:Jan Baptist Weenix
Name variants:Johannis Wenis
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Vleuten
Father:Jan Jansz. Weynes (1584 - ca. 1659)
Mother:Grietge Heremans (1595 - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (Bentvueghels)Ratel0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genreschuurinterieurs0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Ornamenttrompe l'oeuils0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenjachtstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Hans Horions, alias: Johan Horions
Education and training
master of Jan Weenix, alias: Joan / Johan Weeninxcertain
master of Melchior d' Hondecoetercertain
pupil of Jan Christiaensz Mickercertain
pupil of Abraham Bloemaertcertain
pupil of Claes Cornelisz. Moyaert, alias: Nicolaes Moeyaert / Moijartcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 451: 227
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 76-83

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Stechow, W., 'Jan Baptist Weenix', Art Quartely 11 (1949), pp. 181-199
 3. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>, 683
 4. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
 5. Ginnings, Rebecca Jean, The art of Jan Baptist Weenix and Jan Weenix (3 vols.), Newark DE: s.n. (1970), (Dissertation University of Delaware)
 6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 7. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 8. Roethlisberger, Marcel G. & Bok, Marten Jan, Abraham Bloemaert and his sons, paintings and prints (2 vols.), [Aetas aurea 11], Doornspijk: Davaco (1993)
 9. Schatborn, Peter & Verberne, Judith, Drawn to warmth: 17th-century Dutch artists in Italy, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum (2001)
 10. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 11. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: