Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hans Vredeman de Vries

Name:Hans Vredeman de Vries
Name variants:Jan / Johan
Gender:male
Born:Leeuwarden circa
Died:Hamburg
Father:Dirck (? - ?)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Architectuurfantasiearchitectuur0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Architectuurarchitectuur0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Architectuurkerkinterieurs0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Ornamentornamenten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Bartholomeus Willemsz Dolendo
collaborated with Paul Vredeman de Vries, alias: Paulus
collaborated with Salomon Vredeman de Vries
collaborated with Gillis Mostaert
collaborated with Hendrick Hondius I
collaborated with Crispyn van den Broeck, alias: Crispiaen / Chrétien / Kerstiaen Paludanus
collaborated with Peeter Baltens de Costere, alias: Pieter / Pierken Custodis
collaborated with Peter de Lys
courtly client of Wilhelm der Jüngere von Braunschweig-Lüneburg
courtly client of Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel
courtly client of Rudolf II. (HRR)
Education and training
master of Hendrick Hondius Icertain
master of Paul Vredeman de Vries, alias: Pauluscertain
master of Isaack van den Blocke, alias: Bloockecertain
master of Hendrick (van) Steenwijck Icertain
pupil of Reyer Gerbrantsz., alias: Reyer Gerritsz.certain
pupil of Ernst Roelofsz. Malercertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Van Mander, Carel, Het Schilder-Boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen, Haarlem: Paschier van Wesbusch (1604), (facsimile reprint Davaco: Utrecht, 1969). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/>, 265r-267r

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Schneede, U.M., 'Interieurs von Hans und Paul Vredeman', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 18 (1967), pp. 125-166
 3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 7: 1292-1294
 4. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 62, 240 & 241
 5. Howarth, Jeremy, The Steenwyck family as masters of perspective: Hendrick van Steenwyck the Elder (c. 1550-1603), Hendrick van Steenwyck the Younger (1580/82-1649), Susanna van Steenwyck (dates unknown - active 1639 - c. 1660), [Pictura Nova. Studies in 16th- and 17th- Century Flemish Paining and Drawing], Turnhout: Brepols (2009)
 6. Van der Linden, David, 'Coping with crisis. Career strategies of Antwerp painters after 1585', De Zeventiende Eeuw 31 (2015), pp. 18-54. <URL: http://doi.org/10.18352/dze.10126>
 7. Borggrefe, Heiner, Fusenig, Thomas & Uppenkamp, Barbara (eds.) Tussen stadspaleizen en luchtkastelen : Hans Vredeman de Vries en de Renaissance, Gent / Amsterdam: Ludion (2002)
 8. Fuhring, Peter (ed.) De wereld is een tuin. Hans Vredeman de Vries en de tuinkunst van de renaissance, Amsterdam / Gent: Ludion (2002)
 9. Gabriëls, Juliane, Een Kempisch schildersgeslacht: de Francken’s : bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsch romanisme, [Studiën over Herenthals 2], Hoogstraten: Haseldonckx (1930)
 10. Rasch, Rudolf, 'De familie Vredeman, ofwel Leeuwarden-Mechelen-Leeuwarden', Revue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap 59 (2005), pp. 125-142. <URL: https://www.jstor.org/stable/25485978>
 11. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 12. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 13. Hedicke, Rob., Cornelis Floris und die Florisdekoration : Studien zur niederländischen und deutschen Kunst im XVI Jh. (2 vols.), Berlin: Bard (1913)
 14. Vredeman de Vries, Hans, Perspective (ed. Karstkarel, Peter), Mijdrecht: Tableau (1979)
 15. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 16. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)
 17. Ehrman, J., 'Hans Vredeman de Vries (Leeuwarden 1527-Anvers 1606)', Gazette des Beaux Arts 6me S. 121/93 (1979), pp. 13-26

Metadata

Last update: