Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Bartholomeus Voskens

Name:Bartholomeus Voskens
Gender:male
Born:Rotterdam
Died:Amsterdam buried on
Father:Bartholomeus Voskens (1587 - 1649)
Mother:Lijntgen Martens (? - 1625)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Housing
tennant of Thieleman van Beringhen

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 42: 90, 42: 192, 42: 483, 43: 42, 75: 120 & 93: 291
  2. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: DTB-registers (toegangsnummer 1.02), 57: s.p.
  3. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 150: 535 (1-11-1635)
  4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Burgemeesters: poorterboeken (toegangsnummer 5033), 2: 67 (4-6-1638)
  5. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters (toegangsnummer 5062), 42: 55

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Middendorp, Jan, Dutch type, Rotterdam: 010 Publishers (2004)
  3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 693
  4. Van Eeghen, I.H., De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (6 vols.), Amsterdam: Scheltema & Holkema NV/N. Israel (1960-1978). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/eegh004amst01_01/>, volume V-1: 282
  5. De Seyn, Eug. M.H., Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas: écoles flamande et hollandaise, Turnhout: Brepols (1947)

Metadata

Deprecated URIs

Last update: