Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Tobias Verhaecht

Name:Tobias Verhaecht
Name variants:van Haecht
Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Antwerpen
Father:Cornelis Verhaecht (? - ?)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
worked under commission for Peter Coenrarts, alias: Pedro
Education and training
master of Maerten Ryckaert, alias: Martin Rijckaertcertain
master of Pieter Cornelisz. van Hoeck, alias: Peter Houck / Pierre Van Gouch / Legouchcertain
master of Willem van Haecht II, alias: Guillam / Guillaume Verhaechtcertain
master of Peter van den Hoeck Corneliszooncertain
master of Peter Paul Rubens, alias: Petrus Paulus Rubenscertain
master of Abraham Matthys, alias: Matthyssens / Matysenscertain
master of Peeter Viaelcertain
master of Leonard Cempcertain
master of Hans Smits, alias: Jancertain
master of Adriaen Daepcertain
master of Cornelis Bol (II)certain
master of Jacob Backereel, alias: Jacques Backereelcertain
Friendship
legal guardian of Gillis Mostaert II
witnessed baptism of Tobias Ryckaert

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 1: 229 & volume 2: 77-78
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 45-46
  3. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 15, Leipzig: Engelmann (1922)
  3. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 252-253, 306, 312, 383-389 & 1421
  4. Van Roey, J., 'Het Antwerpse geslacht van Haecht (Verhaecht). Tafereelmakers, schilders, kunsthandelaars', in: Miscellanea Jozef Duverger. Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden (2 vols.), Gent: Vereniging voor de geschiedenis der textielkunsten (1968), pp. 216-229 (vol. 1)
  5. De Maeyer, Marcel, Albrecht en Isabella en de schilderkunst: bijdrage tot de geschiedenis van de XVIIe eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden, [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België: Klasse der Schoone Kunsten 9], Brussel: Paleis der Academiën (1955)
  6. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)

Metadata

Last update: