Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Adriaen Jorisz. Verdoel

Name:Adriaen Jorisz. Verdoel
Gender:male
Born:Poortugaal baptized on
Died:Vlissingen buried on
Father:Joris Claesz. Verdoel (1585 - ca. 1634)
Mother:Susanna IJsbrantsdr. van Bijlant (ca. 1583 - ca. 1650)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Dierendieren0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Jan de Groot, alias: Johannescertain
pupil of Leonard Bramerdisputed
pupil of Rembrandt Harmensz. van Rijndisputed
pupil of Jacob Willemsz de Wet Icertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 57-58

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
  3. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
  4. Jager, Angela, 'Galey-schilders' en 'dosijnwerck'. De productie, distributie en consumptie van goedkope historiestukken in zeventiende-eeuws Amsterdam, Amsterdam: s.n. (2016), (proefschrift Universiteit van Amsterdam). <URL: https://hdl.handle.net/11245/1.533102>, 354-357
  5. Bol, L.J., Holländische Maler des 17. Jahrhunderts nahe den grossen Meistern. Landschaften und Stilleben, Braunschweig: Klinkhardt und Biermann (1969)

Metadata

Last update: