Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Vennekool

Name:Jacob Vennekool
Name variants:Vennecool
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Steven Jacobsz Vennecool (1591 - 1637)
Mother:Elisabet Dircks Koorenkint van der Hoeff (1594 - 1666)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employee of Jacob van Campen
Education and training
master of Michiel van Berthems, alias: Benthermcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 316: 127 & 682: 313

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Renckens, B.J.A., 'Een portret van Jacob Vennekool, notities over hem, zijn familie en Johannes Glauber', Oud-Holland 73 (1958), pp. 177-180
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
  4. Hoynck van Papendrecht, A., 'Het "constrijcke" geslacht Vennekool', De Nederlandsche Leeuw 41 (1923), pp. 334-339
  5. Obreen, Fr.D.O., Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van Meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. (7 vols.), Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes (1877-1890), volume 5: 260-268
  6. Huisken, Jacobine E. & Lammertse, Friso (eds.) Het kunstbedrijf van de familie Vingboons : schilders, architecten en kaartmakers in de gouden eeuw, Maarssen: Schwartz; ’s-Gravenhage: SDU; Stichting Koninklijk Paleis: Amsterdam (1989)
  7. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46

Metadata

Last update: