Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Adriaen Pietersz van de Venne

Name:Adriaen Pietersz van de Venne
Gender:male
Born:'t Woudt baptized on
Died:Den Haag
Father:Pieter van de Venne (? - ca. 1590)
Mother:Jannetgen Beuvincx (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschapwinterlandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Willem Teellinck, alias: Guilielmus Teellingius
Business
business partner of Joost Ockers
has business conflict with Joost Ockers
Education and training
master of Sybrand van Beest, alias: Sybrant of Sibrandt van Beestprobably
pupil of Jeronymus van Diestcertain
pupil of Simon Albertsz. de Valckcertain
Friendship
legal guardian of Pieter Jansz van de Venne
principal of Salomon Lourens Wittocx, alias: Lourisz. / Laurensz. Wijhoekx

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 83: 1266, Akte 90, 86: 191-192, Akte 105, 90: 32, Akte 26, 90: 95, Akte 72, 90: 215, Akte 150, 151: 1093-1095, Akte 708, 181: 239, Akte 93, 284: 81, Akte 68, 315: 341-342, Akte 186 & 552: 8-9, Akte 5
 2. De Bie, Cornelis, Het gulden cabinet van de edel vrij schilder const, inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecte, beldthowers ende plaetsnijders van deze eeuw, Antwerpen: Jan Meyssens (1661), 234-236
 3. Van de Venne, Adriaen, Tafereel van de belacchende werelt (ed. Van Vaeck, Marc), Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (1994). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/venn001tafe03_01/>
 4. Stadsarchief Delft, Delft: Archief van de Hervormde gemeente 't Woudt (Toegangsnummer 449), 1: 164
 5. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 136-137
 6. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 2: 374-393 & volume 7: 240-245

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 3. Keblusek, M. & Zijlmans, J., Vorstelijk vertoon: Aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia van Solms, Zwolle: Waanders; Den Haag: Haags Historisch Museum (1997)
 4. Kluiver, J.H., 'Adriaan van de Venne's 'Gezicht op de haven van Middelburg', geïdentificeerd als het vertrek van Robert Sidney in 1616', Oud Holland 109 (1995), pp. 121-142
 5. Kossmann, E.F., De boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw. Biographisch woordenboek van boekverkoopers, uitgevers, boekdrukkers, boekbinders enz. Met vermelding van hun uitgaven en de veilingen door hen gehouden, [Bijdragen tot den geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 13], 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1935). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001878>, 296 & 426-427
 6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 7. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 8. Buijsen, Eduardus, De schilderijenproductie van Adriaen Pietersz. van de Venne (1589-1662). Traditie - Innovatie - Commercie, s.l.: s.n. (2018). <URL: https://hdl.handle.net/2066/198069>
 9. Van Vaeck, Marc, 'Leven en werk van de schilder-dichter Adriaen van de Venne (1589-1662)', in: Van de Venne, Adriaen, Tafereel van de belacchende werelt (ed. Van Vaeck, Marc), Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (1994), pp. 9-31. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/venn001tafe03_01/venn001tafe03_01_0002.php>
 10. Plokker, Annelies, Adriaen Pietersz. van de Venne (1589-1662): de grisailles met spreukbanden, [Leuvense studiën en tekstuitgaven, nieuwe reeks 6], Leuven & Amersfoort: Acco (1984)
 11. Bol, Laurens J., Adriaen Pietersz. van de Venne, Painter and Draughtsman, Doornspijk: Davaco (1989)
 12. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 13. Bol, L.J., 'Een Middelburgse Brueghelgroep', Oud-Holland 73 (1958), pp. 59-79, 128-147
 14. Buijsen, Edwin, 'Roodkrijttekeningen naar schilderijen van Adriaen van de Venne en hun mogelijke functie', Oud Holland 118 (2005), pp. 131-202
 15. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)
 16. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: