Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Dirck Barendsz.

Name:Dirck Barendsz.
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam buried on
Father:Barend Dircksz. (? - ca. 1565)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoSwijgende hoop ick0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregezelschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretschutterstukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00
Wealth Gross wealth1200--1585-00-00 1585-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Cornelis Goverts Ketel de Jonge
Business
is employee of Tiziano Vecellio, alias: Titiaan
Education and training
master of Willem Beth, alias: William Beth | Betzcertain
master of Andries Jacobsz.certain
master of Hans de Weerdtcertain
pupil of Barend Dircksz., alias: Doove Barentcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Van Mander, Karel, The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters (ed. Miedema, Hessel), Doornspijk: Davaco Publishers (1994-1999), volume 4: 192-201
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1: 25 (1-10-1565), 1: 51 (16-9-1567), 1: 68 (1-2-1569), 1: 86 (1-1-1571), 1: 97 (27-5-1572), 1: 107 (15-8-1573), 1: 116 (5-3-1575), 1: 138 (5-3-1578) & 1052: 54 (26-5-1592)
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van Burgemeesters: stukken betreffende verscheidene onderwerpen (toegangsnummer 5028), 661B: 18 (1585 online scan nr 20)
 4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters (toegangsnummer 5062), 3: 138v-140 (7-11-1569 scan nrs 139-140), 3: 155v-156v (21-3-1570 scans nrs 156-157), 3: 159-159v (21-3-1570 scans nrs 159-160) & 7: 329v-330 (28-2-1591 scan nr 331)
 5. Van Dillen, J.G., Amsterdam in 1585. Het kohier der capitale impositie van 1585, Amsterdam: J.H. de Bussy (1941), 17
 6. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Weeskamer en Commissie van Liquidatie der zaken van de voormalige weeskamer (toegangsnummer 5073), 783: 17v-18v (3-11-1594 scans nrs 21-22)
 7. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 2: 636-642

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Meijer, Bert W., 'On Dirck Barendsz and Venice', Oud Holland 102 (1988), pp. 141-154
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 2, Leipzig: Engelmann (1908)
 4. Dudok van Heel, S.A.C., 'Enkele adressen van zestiende-eeuwse kunstschilders', Maandblad Amstelodamum 74 (1987), pp. 1-7
 5. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 6. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 2: 90
 7. Dudok van Heel, S.A.C., De jonge Rembrandt onder tijdgenoten: godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam, Rotterdam: Veenman (2006). <URL: https://hdl.handle.net/2066/42322>, 58-64
 8. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 1: 139-140
 9. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 7, München-Leipzig: Saur (1993)
 10. Kam, J.G., Waar was dat huis in de Warmoesstraat, Amsterdam: (1968), 141
 11. Dozy, Ch.M., 'Veilingen van schilderijen in het begin van de zeventiende eeuw', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 6 (1884-1887), pp. 29-61, 36
 12. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 13. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)

Metadata

Last update: