Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Abraham Lambertsz van den Tempel

Name:Abraham Lambertsz van den Tempel
Gender:male
Born:Leeuwarden between and
Died:Amsterdam buried on
Father:Lambert Jacobsz. (ca. 1595 - 1636)
Mother:Aechje Thonisdr (? - 1632)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genrefiguren0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Johannes Antonides van der Linden, alias: Lindanus
portrayed Helena Grondt
portrayed Pieter de la Court
portrayed Catharina van der Voort
portrayed Albertine Agnes van Oranje-Nassau
portrayed Cornelia Hooft
portrayed David Leeuw
Education and training
master of Frans Jansz van Mieris Icertain
master of Ary de Voiscertain
master of Isaac Paling, alias: Isaac Paulyncertain
master of Karel de Moor II, alias: Carel de Moorcertain
master of Michiel van Musschercertain
master of Michiel Comans IIcertain
pupil of Lambert Jacobsz.certain
pupil of Joris van Schoten, alias: Joris van Schootencertain
pupil of Jacob Adriaensz Backerprobably

References

External biographical records

Primary sources

 1. Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), Leiden: DTB-registers (toegangsnummer 1004)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Van Eeghen, P., 'Abraham van den Tempel's familiegroep in het Rijksmuseum', Oud-Holland 68 (1953), pp. 170-174. <URL: https://www.jstor.org/stable/42710570>
 3. Broer, A.L., 'Doopsgezinde schilders van vroeger en nu', Doopsgezind Jaarboekje(1980), pp. 70-80
 4. Wijnman, H.F., 'De schilder Abraham van den Tempel', in: Uit de kring van Rembrandt en Vondel: verzamelde studies over hun leven en omgeving, Amsterdam: Noord-Hollandsche uitgeversmaatschappij (1959), pp. 39-93
 5. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
 6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 7. Mans, Veerle, Breuker, Philippus & Karstkarel, Peter, Margareta de Heer (circa 1600-circa 1665): dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw, Leeuwarden / Ljouwert: Friese Pers Boekerij; Leeuwarden: Fries Museum (2002)
 8. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 9. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46
 10. De Witt, David, 'Abraham van de Tempel as a draughtsman', Oud Holland 119 (2006), pp. 164-196

Metadata

Last update: