Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Remaclus Serin

Name:Remaclus Serin
Name variants:Remarqus / Remacles Zerin
Gender:male
Born:Antwerpen baptized on
Died:Den Haag after
Father:Antonius Scherrin (? - ?)
Mother:Margaretha Frenier (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect nameJan Serin0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiereligieuze figuren0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Wealth housing tenureTenancy1677-00-00 1677-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Harmanus Josephus Serin
master of Carel Fievet, alias: Vivecertain
pupil of Erasmus Quellinus IIcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002)
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1821
  3. Van Gool, Johan, De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. Waer in de levens- en kunstbedryven der tans levende en reets overleedene schilders, die van Houbraken, noch eenig ander schryver, zyn aengetekend, verhaelt worden (2 vols.), ’sGravenhage: Johan van Gool (1750-1751), (facs. repr. Soest: Davaco, 1971)
  4. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 30, Leipzig: Engelmann (1936)
  3. Van der Meer Mohr, Jim, 'Remacle en Harmanus Serin. Nieuwe biografische gegevens betreffende vader en zoon Serin', Oud Holland 125 (2012), pp. 151-156

Metadata

Last update: