Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan van Scorel

Name:Jan van Scorel
Name variants:Schorel / Schoorl
Gender:male
Born:Schoorl
Died:Utrecht
Father:Andries Ouckeyn (? - 1495)
Mother:Diewer Aerntsdr. (? - 1541)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Kinship PaternityExtramarital0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Adriaan Floriszoon Boeyens
portrayed Aecht Ysaecksdr. van Schoonhoven
portrayed George van Egmont, alias: Georgius Egmondensis; Joris
Education and training
master of Maerten Jacobsz van Heemskerckcertain
master of Lambert Sustris, alias: Zustrus / Lambert van Amsterdamprobably
master of Anthonis Mor van Dashorst, alias: Antonio Mor van Dashorst / Antonio Morocertain
pupil of Cornelis Willemsen, alias: Willemsz. / Willemssoencertain
pupil of Cornelis Buys Iprobably
pupil of Jacob Cornelisz. van Oostzanen, alias: Jacob Warcertain

References

External biographical records

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Lucassen-Mackert, Christa, 'Eine Zeichnung aus dem Atelier von Jan van Scorel und einige andere in Breda neugefundene Zeichnungen', Oud Holland 99 (1985), pp. 16-29
 3. Meijer, Bert W., 'Over Jan van Scorel in Venetië en het vroege werk van Lambert Sustris', Oud Holland 106 (1992), pp. 1-19
 4. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 30, Leipzig: Engelmann (1936)
 5. Binder, Moritz Julius, Studien zur Entwickelungsgeschichte des Malers Jan Scorel, Mainz: s.n. (1908), (Inaugural-Dissertation Tübingen)
 6. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149380>
 7. Bok, Marten Jan & Wijburg, W.A., 'De nakomelingen van de Utrechtse kunstschilder Jan van Scorel (1495-1562)', in: Burik, Casper van, Kemp, Bob & Verhoef, Denis (eds.) Utrechtse parentelen vóór 1650, [Utrechtse parentelen vóór 1650 3], Rotterdam: Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht' (2012), pp. 10-56, 224-242
 8. Esmeijer, A.C. & Levie, Simon H. (eds.) Jan van Scorel, Utrecht: Centraal Museum (1955), (catalogus)
 9. Faries, Molly Ann, Jan van Scorel, his style and its historical context, s.l.: s.n. (1972), (Diss. Bryn Mawr College)
 10. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 11. De Meyere, J.A.L., 'Utrechtse schilderkunst in de tweede helft van de 16de eeuw', Jaarboek Oud-Utrecht(1978), pp. 106-191
 12. Guépin, J.P., ' Hercules belegerd door de Pygmeeën, schilderijen van Jan van Scorel en Frans Floris naar een Icon van Philostratus', Oud Holland 102 (1988), pp. 155-172
 13. Hoogewerff, G.J., Jan van Scorel, peintre de la Renaissanse Hollandaise, La Haye: Nijhoff (1923)

Metadata

Last update: