Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Petrus Schotanus

Name:Petrus Schotanus
Gender:male
Born:Dronrijp
Died:Leeuwarden before
Father:Bernardus Gellius Schotanus (1576 - 1633)
Mother:Aletta Wilsing (1580 - 1615)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Architectuurkerkinterieurs0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenjachtstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Lambert Jacobsz.probably

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Renckens, B.J.A., 'Petrus Schotanus, kerkschilder, 1610-1675', Gens Schotana 1 (1963), pp. 120-128
  3. Schotanus, A.J., 'Petrus Schotanus, bijzonderheden over zijn oeuvre', Gens Schotana 1 (1963), pp. 136-146
  4. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  5. Mans, Veerle, Breuker, Philippus & Karstkarel, Peter, Margareta de Heer (circa 1600-circa 1665): dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw, Leeuwarden / Ljouwert: Friese Pers Boekerij; Leeuwarden: Fries Museum (2002)
  6. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: