Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Willem Schellinks

Name:Willem Schellinks
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam
Father:Laurens Schellinks (1591 - ?)
Mother:Catelijntje Jacobs Kousenaer (1599 - 1657)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Pen nameSix Soucz.0000-00-00 0000-00-00
Language PoetryDutch0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschapwinterlandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Marinestrandgezichten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Karel Dujardin, alias: Carel du Jardin; Charles du Gardijncertain
pupil of Jan Jansz. Wijnantscertain
pupil of Johan Lingelbach, alias: Jan Lingelbackcertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq
travelling-companion of Lambert Harmensz Doomer
travelling-companion of Alexander (le) Petit
travelling-companion of Frederik Kersseboom, alias: Frederick Casaubon
travelling-companion of Pieter Pietersz. Donker

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 491: 15
 2. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26, s.n.: 53, 75, 198, 205, 206
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 263-273

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 30, Leipzig: Engelmann (1936)
 3. Van de Berg, H.M., 'Willem Schellinks en Lambert Doomer in Frankrijk', Oudheidkundig Jaarboek 4 (1943), pp. 1-31
 4. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Van der Veen, Jaap, 'Danckerts en Zonen. Prentuitgevers, plaatsnijders en kunstverkopers te Amsterdam, ca. 1625-1700', in: Kolfin, Elmer & Van der Veen, Jaap (eds.) Gedrukt tot Amsterdam. Amsterdamse prentmakers en -uitgevers in de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders Uitgevers (2011), pp. 58-119
 6. Kruimel, H.L., 'Proeve eener genealogie van het uitgestorven Amsterdamsche geslacht Danckerts (Danckerts de Ry)', Nederlandsch Archief voor Genealogie en Heraldiek 2 (1940), pp. 97-100, 131-136, 145-148, 176-180, 204-209, 250-254, 282-284
 7. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 169
 8. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 9. Buijs, Hans & Alsteens, Stijn, Paysages de France dessinés par Lambert Doomer et les artistes hollandais et flamands des XVIe et XVIIe siècles, Paris: Fondation Custodia (2008), 40-55, 307-310 & 378-388
 10. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 11. Preston, Rupert, The seventeenth century marine painters of the Netherlands, Leigh-on-Sea: Lewis (1974)
 12. Schatborn, Peter & Verberne, Judith, Drawn to warmth: 17th-century Dutch artists in Italy, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum (2001)
 13. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)

Metadata

Last update: