Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Salomon Savery

Name:Salomon Savery
Name variants:Samuel Severyn
Gender:male
Born:Amsterdam between and
Died:Haarlem buried on
Father:Jacob Savery I (ca. 1565 - 1603)
Mother:Trijntgen Kokelen (? - ca. 1612)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite1637-00-00 1637-00-00
Subject of painting Genreboerengenre0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Balthasar Florisz. van Berckenrode
collaborated with Salomon Rogiers, alias: Rogerus
collaborated with Evert Symonsz. Hamersvelt
Business
has business conflict with Frans Dircxsz van Beusecom, alias: François van Beusecom
Education and training
master of Jacob Savery IIIcertain
Friendship
was assisted at marriage by Roelant Savery, alias: Roelandt Saverij / Savry
Housing
tennant of Herman Allertsz Koster, alias: Alartsz

References

External biographical records

Primary sources

 1. Balen, Matthys, Beschryvinge der stad Dordrecht, vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant: opgezocht, in ’t licht gebracht, en vertoond, met vele voorname voorrechten, hand-vesten, keuren, en oude-herkomen : zijnde de voornoemde beschryvinge, geçierd, en verrykt, met verscheyde kopre konst-platen ; als mede een verzameling van eenige geslachtboomen, der adelijke, aal-oude, en aanzienlijke heeren-geslachten, van, en in, Dordrecht, enz. (4 vols.), Dordrecht: Simon Onder de Linde (1677)
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 667: 222
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Gilden en het Brouwerscollege (toegangsnr. 366), 65: 257 (21-03-1664)
 4. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 29, Leipzig: Engelmann (1935)
 3. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 4 (1886), pp. 71-80, 135-144, 215-224, 295-304, 73, 75 (o.a. huishuur) & 76
 4. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 667
 6. Bredius, A., 'Losse aanteekeningen omtrent Hollandsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 245-279, 260 & 261
 7. Bredius, A., 'Losse aantekeningen over Amsterdamsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 316-335, 323-324 & 329-332
 8. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>, 284
 9. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 10. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 11. Dudok van Heel, S.A.C. & Bok, M.J., 'De familie van Roelant Roghman', in: Kloek, W. Th. (ed.) De kasteeltekeningen van Roelant Roghman, deel II, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1990), pp. 6-14, 12

Metadata

Last update: