Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Jansz. Saenredam

Name:Pieter Jansz. Saenredam
Gender:male
Born:Assendelft
Died:Haarlem buried on
Father:Jan Pietersz. Saenredam (1565 - 1607)
Mother:Anna Pauwelsdr (? - 1614)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed1651-00-00 1665-00-00
Subject of painting Architectuurkerkinterieurs0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Architectuurarchitectuur0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Geografie en cosmografietopografische afbeeldingen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Illustratienatuurwetenschappelijke afbeeldingen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Keuken- en marktstukkenkeukeninterieurs0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Carel Lenertsz de jonge, alias: Carolus Leonardi
Education and training
master of Isaac van Nickelencertain
pupil of Frans Pietersz de Grebbercertain
Friendship
contributed to the album amicorum from Petrus Scriverius, alias: Pieter Hendricksz. Schrijver
ward of Pieter Jansz. de Jonge
Housing
tennant of Frans Anthonisz. de Hulst

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 174-175

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 29, Leipzig: Engelmann (1935)
 3. Ruurs, R., 'Saenredam: Constructies', Oud Holland 96 (1982), pp. 97-122
 4. Ruurs, R., 'Pieter Saenredam: zijn boekenbezit en zijn relatie met de landmeter Pieter Wils', Oud Holland 97 (1983), pp. 59-68
 5. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 6. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 7. Schwartz, Gary & Bok, Marten Jan, Pieter Saenredam, de schilder en zijn tijd, Maarssen: Schwartz; 's-Gravenhage: SDU (1989)
 8. Koene, B., 'De afkomst van Jan en Pieter Saenredam', Gens Nostra 52 (1997), pp. 301-310
 9. Ruurs, Rob, Saenredam, The art of perspective, Amsterdam: Benjamins; Philadelphia: Forsten (1987)
 10. Swillens, P.T.A., Pieter Janszoon Saenredam, schilder van Haarlem, 1597-1665, Amsterdam: De Spieghel (1935)
 11. Swillens, P.T.A. & Van Rechteren Altena, J.Q. (eds.) Catalogue raisonné van de werken van Pieter Jansz. Saenredam uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling Pieter Jansz. Saenredam, Utrecht: Centraal Museum (1961)
 12. Goosens, Marion Elisabeth Wilhelmina, Schilders en de markt, Haarlem 1605-1635, s.l.: s.n. (2001), (Proefschrift Universiteit Leiden)
 13. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 14. Helmus, Liesbeth M., Pieter Saenredam, het Utrechtse werk : schilderijen en tekeningen van de 17de-eeuwse grootmeester van het perspectief, Utrecht: Centraal Museum (2000)
 15. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)
 16. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)
 17. Liedtke, Walter A., 'Saenredam's Space', Oud Holland 86 (1971), pp. 116-141

Metadata

Last update: