Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Joost van Attevelt

Name:Joost van Attevelt
Name variants:Justus van Attevelt
Gender:male
Born:Utrecht
Died:Utrecht
Father:Jan Adriaensz. van Attevelt (ca. 1595 - 1674)
Mother:Anna Dircksdr. van Griecken (ca. 1600 - 1680)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Ornamentmunten en medailles0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Ornamentstads- en familiewapens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
No relations defined

References

External biographical records

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 85: 377 & 127: 125
  2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U019a015: 4, U021a011: 112, U021a018: 72 & U048a004: 478
  3. . <URL: https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&micode=324&miview=inv2>Het Utrechts Archief, Utrecht: Verzameling Van Atteveld (toegangsnummer 324)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 2, Leipzig: Engelmann (1908)
  3. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
  4. Bok, Marten Jan & Plomp, Nico, 'Genealogie en heraldiek in zeventiende-eeuws Utrecht', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 59 (2005), pp. 36-70, 55-58, 63
  5. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)

Metadata

Last update: