Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Isaacsz. van Ruisdael

Name:Jacob Isaacsz. van Ruisdael
Gender:male
Born:Haarlem or
Died:Amsterdam circa
Father:Isaac Jacobsz. van Ruysdael (ca. 1599 - ca. 1677)
Mother:Mayken Cornelis (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting LandschapHollandse landschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschapwinterlandschappen0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Adriaen (Willemsz) van de Velde
Education and training
master of Johannes van Kessel, alias: Jan van Kesselprobably
master of Meyndert Lubbertsz. Hobbema, alias: Meindert Hobbemaprobably
Friendship
assisted at marriage Meyndert Lubbertsz. Hobbema, alias: Meindert Hobbema
witnessed baptism of Johannes Kick
witnessed baptism of Balthasar Kick
Housing
lodger of Pieter Voskuyl

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 118: 128
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Thesaurieren Ordinaris (Toegangsnummer: 5039), 537 'A': 316
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 65-66
 4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 3084: 276 (27-05-1667)
 5. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 1: 348

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 3. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Scheltema, P., 'Namen der schilders die in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam IV, Amsterdam: Scheltema (1861), pp. 59-70. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/sche078aems04_01/>, 68
 5. Oldewelt, W.F.H., Amsterdamsche archiefvondsten, Amsterdam: J.H. de Bussy (1942), 167
 6. Sitt, Martina, Biesboer, Pieter & Müller, Karsten (eds.) Jacob van Ruisdael: de revolutie van het Hollandse landschap, Zwolle: Waanders; Frans Halsmuseum: Haarlem (2002)
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. Havelaar, Just, Jacob van Ruisdael en Meindert Hobbema, Amsterdam: Paris (1924)
 9. Rosenberg, Jakob, Jacob van Ruisdael, Berlin: Cassirer (1928)
 10. Schmidt, Winfried, tudien zur Landschaftskunst Jacob van Ruisdaels: Frühwerke und Wanderjahre, [Studien zur Kunstgeschichte 15], Hildesheim & New York: Georg Olms (1981)
 11. Sitt, Martina & Biesboer, Pieter (eds.) Jacob van Ruisdael: de revolutie van het Hollandse landschap, Zwolle: Waanders; Haarlem: Frans Hals Museum (2002)
 12. Simon, Kurt Erich, Jacob van Ruisdael: eine Darstellung seiner Entwicklung, Berlin: Würfel (1930 [1927])
 13. Slive, Seymour, Jacob van Ruisdael: a complete catalogue of his paintings, drawings and etchings, New Haven & Londen: Yale University Press (2001)
 14. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 15. Giltay, J., 'De tekeningen van Jacob van Ruisdael', Oud Holland 94 (1980), pp. 141-208
 16. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)

Metadata

Last update: