Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Jansz. van Asch

Name:Pieter Jansz. van Asch
Gender:male
Born:Delft or
Died:Delft buried on
Father:Jan van Asch (? - 1655)
Mother:Maertgen Pietersdr. (1570 - 1655)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Hendrick Verschuring
portrayed by Johannes Verkolje I, alias: Jan
Housing
shared a house / rooms with Leendert Hendricks Volmarijn

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 235-236

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 2, Leipzig: Engelmann (1908)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 5, München-Leipzig: Saur (1992)
  4. Bredius, A., 'Een schilderij der gebroeders Vosmaer, 'geretukeert' door Carel Fabritius', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 5 (1882-1883), pp. 167-169
  5. Bredius, A., 'Drie Delftse schilders: Evert van Aelst, Pietert Jansz van Asch en Adam Pick', Oud-Holland 12 (1894), pp. 289-298. <URL: https://www.jstor.org/stable/42721827>, 294-296
  6. Montias, John Michael, Artists and artisans in Delft : a socio-economic study of the seventeenth century, Princeton, N.J.: Princeton University Press (1982)

Metadata

Last update: