Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Bisschop

Name:Jacob Bisschop
Name variants:Jacobus Bisschop
Gender:male
Born:Dordrecht
Died:Dordrecht after
Father:Cornelis Bisschop (1630 - 1674)
Mother:Geertruyt van Botlandt (? - 1704)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Dierenvogels0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Dierendierstukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Cornelis Bisschop, alias: Busschop / Buisschopcertain
pupil of Augustus Terwesten I, alias: Augustinus of Augustijn Terwestencertain
Friendship
assisted at marriage Willem Beurs

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 692: 261
  2. Regionaal Archief Dordrecht, Dordrecht: DTB-registers (toegangsnummer 11), 87: 110v (10-10-1694)
  3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 222

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 4, Leipzig: Engelmann (1910)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 11, München-Leipzig: Saur (1995)
  4. Veth, G.H., 'Aantekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders', Oud-Holland 5 (1887), pp. 155-160, 159-160

Metadata

Last update: