Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Adam Joseph Pynacker

Name:Adam Joseph Pynacker
Gender:male
Born:Schiedam
Died:Amsterdam buried on
Father:Christiaen Pijnacker (1579 - 1660)
Mother:Maria Jansdr Graswinckel (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Wybrand Simonsz. de Geest
Education and training
master of Jan Gabriëlsz. Sonjé, alias: Johannes Sonjecertain
master of François de la Courtdisputed
master of Anthony Natuscertain
master of Adam Jansz Pickdisputed
master of Gijsbrecht Jacobsz. Verhoek, alias: Gijsbert | Geijsbrechtcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1056: 79 (28-03-1673 Begraven)
 2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: Archief A. Bredius, 404
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 96-99

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 27, Leipzig: Engelmann (1933)
 3. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 4. Harwood, Laurie B., Adam Pynacker (c. 1620-1673), [Aetas Aurea 6], Doornspijk: Davaco (1988)
 5. Brood, Paul, Van Krieken, Gerard & Spoelder, Jan, De wijde wereld van Cornelis Pijnacker (1570-1645), Zwolle: WBOOKS (2018)
 6. Schatborn, Peter & Verberne, Judith, Drawn to warmth: 17th-century Dutch artists in Italy, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum (2001)
 7. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 8. De Vries, Lyckle, Wybrand de Geest : ’De Friessche Adelaar’ portretschilder in Leeuwarden 1592 - c.1661, met een catalogus van zijn werk in het Fries Museum, Leeuwarden: De Tille (1982)

Metadata

Last update: