Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Christoffel Plantin

Name:Christoffel Plantin
Gender:male
Born:Saint-Avertin circa
Died:Antwerpen
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Schelte Adamsz. a Bolswert, alias: Schelderic / Scholte van Bolsward
has business relation with Cornelis Jansz. Muller
has business relation with Geeraard Jansen van Kampen
has business relation with Antoon van Leest, alias: Antoni
is employer of Andries Verschout, alias: Andreas Schoutenus
is employer of Franciscus Raphelengius (I)
is employer of Victor Giselinus, alias: Ghyselinck; Gislain
is employer of Abraham Verhoeven I
is employer of Christoffel Guyot
successor in business of Franciscus Raphelengius (I)
Friendship
witnessed baptism of Clara van Leest
Publishing and printing
bought typographical material from Francois Guyot, alias: Gayot

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden K√ľnstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 27, Leipzig: Engelmann (1933)
  3. Briels, J.G.C.A., Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630: een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek: met in bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betr. Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters etc., en andere documenten, [Bibliotheca bibliographica neerlandica 6], Nieuwkoop: B. de Graaf (1974), 406, 292
  4. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149380>
  5. Van der Straelen, J.B., Geslagt-lyste der nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, koninglyken aerts-boekdrukker, binnen de stad Antwerpen; waer by gevoegd is eene geslagt-lyste der familie Mouretorff alias Moretus. Alles met groote moeyte en neerstigheyd uyt oorspronkelyke stukken en bewysbare bescheeden verzameld en opgesteld en met historische aenteekeningen en wapens verrykt en opgehelderd (ed. Moons-van der Straelen, P.Th.), Antwerpen: P.E. Janssens (1858)
  6. Van Lerius, Th., Biographies d'artistes Anversois (ed. Genard, P.), Antwerpen: P. Kockx; Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste (1880-1881), volume 2: 382
  7. Hoftijzer, Paul, 'Pallas nostra salus. Early modern printer's marks in leiden as expressions of professional and personal identity', in: Wolkenhauer, Anja & Scholz, Bernhard F. (eds.) Typographorum emblemata: the printer's mark in the context of early modern culture, Berlijn: De Gruyter Saur (2018), pp. 169-196, 175
  8. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)

Metadata

Last update: