Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Aert Pietersz.

Name:Aert Pietersz.
Name variants:Arent Pietersz
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Pieter Aertsen (1508 - 1575)
Mother:Kathalijn Cornelisdr. Beuckelaer (? - 1587)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Illustratieanatomische voorstellingen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Pieter Aertsen, alias: Pietro Aertsen alias Lange Piercertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 661: 45, 1042: 206 & 1043: 116
  2. Van Dillen, J.G., Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam 1510-1672 (3 vols.), 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1929-1974), volume 1: 488
  3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters (toegangsnummer 5062), 22: 309vo-310 (belendende)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 27, Leipzig: Engelmann (1933)
  3. Dudok van Heel, S.A.C., 'Enkele adressen van zestiende-eeuwse kunstschilders', Maandblad Amstelodamum 74 (1987), pp. 1-7
  4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 1, München-Leipzig: Saur (1992)
  5. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  6. De Vries, Sandra (ed.) De zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen van het Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar: Stedelijk Museum; Zwolle: Waanders (1997)
  7. De Roever, N., 'Pieter Aertsz, gezegd lange Pier, vermaard schilder', Oud-Holland 7 (1889), pp. 1-39

Metadata

Last update: