Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Christoffel Pierson

Name:Christoffel Pierson
Gender:male
Born:Den Haag
Died:Gouda
Father:Paulus Pierson (1610 - ?)
Mother:Anneke Abrahams (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoErat pater meus0000-00-00 0000-00-00
Identity MottoLieven is leven0000-00-00 0000-00-00
Language PoetryDutch0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationRemonstrant0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Ornamenttrompe l'oeuils0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Bartholomeus Meyburgcertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Joan Leonardsz Blasius
travelling-companion of Bartholomeus Meyburg

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 259-260

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 27, Leipzig: Engelmann (1933)
  3. H.H.H., 'Pierson', Nederland's Patriciaat 50 (1964), pp. 343-364
  4. Abels, Paul H.A.M., 'Dirck Doncker in het licht gezet', Tidinge van die Goude 30, nr. 2 (2012), pp. 53-58
  5. Obreen, Fr.D.O., Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van Meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. (7 vols.), Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes (1877-1890)
  6. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
  7. Van der Boom, Anton, Monumentale Glasschilderkunst in Nederland, 's-Gravenhage : Nijhoff (1940)
  8. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: