Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Bernard Picard

Name:Bernard Picard
Gender:male
Born:Parijs
Died:Amsterdam
Father:Etienne Picard dit le Romain, alias: Stefanus (1632 - 1721)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Illustratieillustraties0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Jacobus Schijnvoetcertain
master of Michiel Elgersmaprobably
master of Balthasar Bernaerts, alias: Balthazar Bernaertscertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 548: 359 (9-9-1712)
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Gilden en het Brouwerscollege (toegangsnr. 366), 65: 16 (27-11-1713)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 26, Leipzig: Engelmann (1932)
  3. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 560-562
  5. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: http://rkddb.rkd.nl/rkddb/digital_book/201500008.pdf>
  6. De Seyn, Eug. M.H., Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas: écoles flamande et hollandaise, Turnhout: Brepols (1947)
  7. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
  8. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 307

Metadata

Last update: