Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Zacharias Paulusz.

Name:Zacharias Paulusz.
Name variants:Zacharias Pauluszoon van Alkmaar
Gender:male
Born:Alkmaar circa
Died:Alkmaar
Father:Pauwels Maertensz. (? - 1588)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Adriaen Jansz. Deckercertain
master of Dirck Barendszcertain
pupil of Cornelis Cornelisz van Haarlemcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 55-56

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 26, Leipzig: Engelmann (1932)
  3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 3: 960
  4. Dudok van Heel, S.A.C., De jonge Rembrandt onder tijdgenoten: godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam, Rotterdam: Veenman (2006). <URL: https://hdl.handle.net/2066/42322>
  5. Wortel, Th.P.H., '"Niclaes van der Heck, van ‘t Gheslacht van Marten Hemskerck"', Oud Holland 60 (1943), pp. 44-59
  6. Drijfhout van Hooff, A.H., 'Een Waterlandse familie (Rijser, Zegers Rijser)', De Nederlandsche Leeuw 72 (1955), pp. 205-222, 234-253, 272-296 & 391-392
  7. De Vries, Sandra (ed.) De zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen van het Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar: Stedelijk Museum; Zwolle: Waanders (1997)

Metadata

Last update: