Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Clement van Sorgen

Name:Clement van Sorgen
Name variants:Van Zorgen
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam
Father:Leonard van Sorgen (1550 - 1609)
Mother:Marijtje Adams van der Burgh (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Language PoetryDutch0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationRemonstrant0000-00-00 0000-00-00
Wealth Insolvency / bankruptcyInsolvency1644-00-00 1644-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Financial
is assured by Johannes Vermeer, alias: Jan Vermeer van Delft
Friendship
received contribution in album amicorum from Aert Jansz. van Nes
received contribution in album amicorum from Jeremias de Decker
received contribution in album amicorum from Michiel Adriaensz. de Ruyter
received contribution in album amicorum from Willem Godschalk van Focquenbroch

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 427: 222 (11-08-1622), 454: 233 (21-07-1640), 480: 252 (25-10-1659) & 1047: 192 (28-07-1671)
 2. Amsterdam Museum, Amsterdam: Collectie, SA 7327
 3. Van Focquenbroch, Willem Godschalk, [Inscriptie in het album amicorum amicorum van Clement van Sorgen], Amsterdam, Universiteit van Amsterdam: Bijzondere collecties: EZ 49
 4. De Ruyter, Michiel, [Inscriptie in het album amicorum amicorum van Clement van Sorgen], . <URL: http://imagebase.ubvu.vu.nl/getobj.php?ppn=345603478>Amsterdam, Vrije Universiteit: Beeldbank Handschriften of Brieven: XV.10177
 5. De Decker, Jeremias, Lof der geldsucht, ofte Vervolg der rym-oeffeningen, Amsterdam: Willem Lamsvelt, Willem de Coup en Philip Verbeek (1702). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/deck001lofd02_01/>, 92
 6. Luyt, Jacob, 'Herders-dicht, gheschoncken aen den Eersamen Jong-man Clement van Sorgen, ende de Eerbare Joffrou Cornelia van Heems-kercke', in: Meertens, P.J. & Verkruijsse, P.J. (eds.) Zeeusche Nachtegael en bijgevoegd A. vande Venne Tafereel van Sinne-mal,, Middelburg: Drukkerij Verhage & Zoon (1982), pp. 111-113. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_zee001zeeu01_01/_zee001zeeu01_01_0043.php>
 7. Van Nes, Aert Jansz., [Inscriptie in het album amicorum amicorum van Clement van Sorgen], . <URL: http://imagebase.ubvu.vu.nl/getobj.php?ppn=345603486>Amsterdam, Vrije Universiteit: Beeldbank Handschriften of Brieven: XV.10178

Secondary sources

 1. Nagtegaal, H.K., 'Het Delftse geslacht Van der Dussen', Ons Voorgeslacht 60 (2005), pp. 301-338. <URL: https://web.archive.org/web/20220908073622/https://www.nagtegaal.org/wp-content/themes/nagtegaal/download.php?file=Dussen-van-der-2018.pdf&date=1525132800>
 2. Montias, John Michael, The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, . <URL: https://research.frick.org/montias>, 1290
 3. Kroone, Peter, 'Nooyt vond ick ligt so Beminden Vriend. Een bijdrage aan het album amicorum van Clement van Sorgen', Fumus 14 (2016), pp. 21-30. <URL: http://www.focquenbroch.nl/focqdepot/fumus/fumus14.pdf>
 4. Vorsterman van Oijen, A.A., Stam- en wapenboek van aanzienlijke nederlandsche familien met genealogische en heraldische aanteekeningen (3 vols.), Groningen: J.B. Wolters (1885-1890), volume 3: 166
 5. Brière-Misme, Clotilde, 'Un petit maître Hollandais, Cornelis Bisschop (1630-1674)', Oud-Holland 65 (1950), pp. 24-40, 104-116, 139-151, 178-192, 227-240, 30

Metadata

Last update: