Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Cornelisz. van Oostzanen

Name:Jacob Cornelisz. van Oostzanen
Name variants:Jacob War
Gender:male
Born:Oostzaan between circa and
Died:Amsterdam before
Father:Cornelis NN (? - 1470)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiereligieuze figuren0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Rijckaert Aertsz, alias: Rijckaert met de Stelt / Richard à la Béquilleprobably
master of Cornelis Cornelisz. Buys (II)probably
master of Jan van Scorel, alias: Schorel / Schoorlcertain

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Scheibler, Ludwig, 'Die Gemälde des Jacob Cornelisz van Amsterdam', Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen 3 (1882), pp. 13-29
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 26, Leipzig: Engelmann (1932)
  4. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 7, Leipzig: Engelmann (1912)
  5. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 18, Leipzig: Engelmann (1925)
  6. Van Eeghen, I.H., 'Jacob Cornelisz, Cornelis Anthonisz en hun familierelaties', Nederlandsch Kunsthistorisch Jaarboek 37 (1986), pp. 95-132. <URL: https://www.jstor.org/stable/24705345>
  7. Van Leerdam, Andrea, 'Jacob Cornelisz. van Oostsanen. De vroegst bekende Amsterdamse kunstenaar', Simulacrum. Tijdschrift voor kunst en cultuur 18; 4 (2010), pp. 32-38
  8. Dudok van Heel, S.A.C., 'De schilders Jacob Cornelisz alias Jacob War en Cornelis Buys uit Oostzaan. Hun werkplaatsen in Amsterdam en Alkmaar', De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 128 (2011), pp. 49-79
  9. Swillens, P.T.A., Prisma Schilderslexicon: bevat ruim 4000 namen van Nederlandse en Belgische schilders, tekenaars, graveurs, etsers, houtsnijders, decorateurs, miniaturisten enz. van de 15e eeuw af tot heden, Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum (1957)

Metadata

Deprecated URIs

Last update: