Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Maerten Snouckaert van Schauburg

Name:Maerten Snouckaert van Schauburg
Name variants:Martin
Gender:male
Born:Praag
Died:Londen
Father:Nicolaas Snouckaert van Schauburg (1568 - 1635)
Mother:Susanna Hoefnagel (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Language DramaDutch0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Karel I van Engeland

References

External biographical records

Primary sources

  1. Merens, A., Een dienaer der Oost-indische Compagnie te Londen in 1629. Journaal van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt, 's-Gravenhage: A.A.M. Stols (1942)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 2: 1339-1340
  2. Jorissen, Theod., 'Genealogie van Hoefnagle', De Navorscher 22 (1872), pp. 260-269
  3. Zandvliet, Kees, De 500 rijksten van de Republiek. Rijkdom, geloof, macht en cultuur, Zutphen: Walburg Pers (2018)
  4. Snouckaert van Schauburg, A.C., 'Een onbekend lofdichtje van Daniel Heinsius', De Navorscher 45 (1895), pp. 258-259

Metadata

Last update: