Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Joseph Mulder

Name:Joseph Mulder
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Jan Hendricksen Mulder (1626 - ?)
Mother:Gerritje Poltes (? - 1660)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationLutheran0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genrefiguren0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Illustratieillustraties0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Illustratietitelbladen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Gerrit de Broen I
Education and training
pupil of Hendrick Hendricksz. Bogaertcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 144: 179, 174: 7, 175: 15, 177: 12, 178: 46, 696: 331, 1134: 163vo & 1140: 41vo
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 247-248

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 25, Leipzig: Engelmann (1931)
  3. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>, volume 2: 202
  4. De Roever, N., 'Losse aanteekeningen betreffende Amsterdamsche graveurs', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 2 (1879-1880), pp. 1-10, 6
  5. Obreen, Fr.D.O., Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van Meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. (7 vols.), Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes (1877-1890), volume 2: 6

Metadata

Last update: