Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Paulus Voet

Name:Paulus Voet
Gender:male
Born:Heusden (NB)
Died:Utrecht
Father:Gisbertus Voetius (1589 - 1676)
Mother:Deliana Jans van Diest (? - 1679)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Johannes Bouman, alias: Jean-Jacques Baumann | Johannes Wolters
Friendship
contributed to the album amicorum from Isaac de la Fontaine
contributed to the album amicorum from Jacob Heiblocq

References

External biographical records

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 97: 242 & 98: 1
  2. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26, s.n.: 135
  3. Centraal Museum, Utrecht: Collectie, 18040

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 3: 1329, 1330
  2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 138151
  3. Van Rappard, Frans Alexander, 'Overzigt eener verzameling alba amicorum uit de XVIde en XVIIde eeuw', Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 7 (1856), pp. 1-138, 127

Metadata

Last update: