Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Moelaert

Name:Jacob Moelaert
Gender:male
Born:Dordrecht
Died:Dordrecht
Father:Herman Jacobsz. Moelaert (? - ?)
Mother:Catharina Harmens van Steenweg (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employee of Herman van der Steenwegh, alias: van Steenwijck
Education and training
pupil of Nicolaes Maescertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 45: 419, 67: 405, 107: 306, 503: 497 & 1250: 154 (09-11-1681)
  2. Regionaal Archief Dordrecht, Dordrecht: Notariële archieven van Dordrecht (toegangsnummer 20), 234: 141 & 328: 152-153
  3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 252-253

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 25, Leipzig: Engelmann (1931)

Metadata

Deprecated URIs

Last update: