Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johannes Mijtens

Name:Johannes Mijtens
Name variants:Jan Mytens
Gender:male
Born:Den Haag circa
Died:Den Haag buried on
Father:David Mijtens (1582 - ca. 1626)
Mother:Judith Hennings (? - 1640)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Elizabeth Steuver
portrayed Tobias Tegnejus
portrayed Laurens Ravens
portrayed Jacob Lansbergen
portrayed Cornelis Triglandius
portrayed Sara Calendrini, alias: Susanna
portrayed Joannes Cunaeus
Education and training
master of Urbanus Talibert van Yperencertain
master of Daniël Mijtens IIcertain
master of Julius de Geest, alias: Julius Felix de Geestcertain
master of Nicolaes Lissantcertain
master of Andries de Witcertain
master of Pouwels van de Velde, alias: Poulus van de Veldecertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 356

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 25, Leipzig: Engelmann (1931)
 3. Bauer, Alexandra Nina, Jan Mijtens (1613/14-1670). Leben und Werk, [Studien der internationalen Achitektur- und Kunstgeschichte 21], Petersberg: Michael Imhof Verlag (2006)
 4. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Melssen, Jan Th. M., 'Een kroniekje van de familie Hachtingius', Genealogysk Jierboek(2013), pp. 7-79
 6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 7. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 8. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
 9. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 10. Bauer, Alexandra Nina, 'Vier Bildnisse der Familien von Anthonij Pieterson (1619-1676) und Johan Coenen (1627-1681) von Jan Mijtens', Oud Holland 114 (2000), pp. 53-65

Metadata

Last update: