Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Bernardus Paludanus

Name:Bernardus Paludanus
Name variants:Berend ten Broeke
Gender:male
Born:Steenwijk
Died:Enkhuizen
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Hendrick Gerritsz. Pot, alias: Hendrick Gerritsz uit Oostindien
Friendship
contributed to the album amicorum from Aegidius Anselmo, alias: Gillis
received contribution in album amicorum from Janus Dousa Filius

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 423: 1
  2. Album amicorum van Bernardus Paludanus, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 133 M 63
  3. Album amicorum van Aegidius Anselmus Antoniszoon, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: KW 71 J 57, s.n.: 27

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 9: 752-754
  2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 42837
  3. Seekles, J., 'Jonkers en juffers. Riddermatigheid bij het geslacht Van Twenhuysen?', in: Alma, Redmer, Gietman, Conrad & Mensema, Albert (eds.) Adel en heraldiek in de Nederlanden: adellijke identiteit en representatie. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van jhr. Arnold Gevers als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle op 2 november 2012, Hilversum: Verloren (2012), pp. 141-168, 160
  4. Van der Meer, Gay, 'Het album amicorum van Aegidius Anselmo, kleinzoon van de Antwerpse reder Gillis Hooftman', De Gulden Passer 80 (2002), pp. 9-38. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_gul005200201_01/_gul005200201_01_0002.php>, 22

Metadata

Last update: