Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gabriël Metsu

Name:Gabriël Metsu
Gender:male
Born:Leiden
Died:Amsterdam buried on
Father:Jacob Metsu (ca. 1588 - 1629)
Mother:Jacquemyntgen Garniers (1590 - 1651)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenjachtstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Joost van Geelprobably
master of Michiel Comans IIcertain
master of Michiel van Musschercertain
pupil of Gerard Dou, alias: Gerrit Doucertain
pupil of Nicolaus Knupfer, alias: Nicolaesdisputed
Friendship
was assisted at marriage by Jan Adriaensz. de Keijser, alias: de Kaijser

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 684: 34 & 1055: 185vo
 2. Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), Leiden: DTB-registers (toegangsnummer 1004), 200: D - 253v
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 40-42
 4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 2451: 1 & 2977A: 639-640 (aktenummer 297069)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 24, Leipzig: Engelmann (1930)
 3. Schneede, Uwe M., 'Gabriël Metsu und der Holländische Realismus', Oud Holland 83 (1968), pp. 44-61
 4. Van Thiel-Stroman, Irene, 'Biographies 15th-17th century', in: Biesboer, Pieter & Köhler, Neeltje (eds.) Painting in Haarlem 1500-1800: the collection of the Frans Hals Museum, Ghent: Ludion (2006), pp. 99-363
 5. Scheltema, P., 'Namen der schilders die in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam IV, Amsterdam: Scheltema (1861), pp. 59-70. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/sche078aems04_01/>, 67
 6. Waiboer, Adriaan E., Gabriel Metsu: Life and Work. A catalogue raisonné, New Haven / London: Yale University Press (2012)
 7. Sluijter, Eric J. & Enklaar, Marlies (eds.) Leidse Fijnschilders van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge, 1630-1760, Zwolle: Waanders (1988)
 8. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 9. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 10. Welu, James A. & Biesboer, Pieter (eds.) Judith Leyster: schilderes in een mannenwereld, Zwolle: Waanders; Haarlem: Frans Halsmuseum (1993)
 11. Bredius, A., 'Iets over de jeugd van Gabriël Metsu', Oud-Holland 25 (1907), pp. 197-203. <URL: https://www.jstor.org/stable/42722016>
 12. Robinson, Franklin W., Gabriel Metsu (1629-1667), a study of his place in Dutch genre painting of the golden age, New York: A. Schram (1974)
 13. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 14. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 230
 15. Gudlaugsson, S.J., 'Kanttekeningen bij de ontwikkeling van Metsu', Oud Holland 83 (1968), pp. 13-43
 16. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: