Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Lambert van den Broek

Name:Lambert van den Broek
Name variants:Lambertus Paludanus
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam
Father:Mattheus van den Broek (1662 - 1690)
Mother:Johanna van Meetelen (1663 - 1707)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoActa viros probant0000-00-00 0000-00-00
Language DramaDutch0000-00-00 0000-00-00
Language PoetryDutch0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationRoman Catholic1688-00-00 1708-00-00
Religion DenominationReformed1709-00-00 1742-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
assisted at marriage Lodewijk de Graaf

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 51: 138, 101: 301, 571: 109 & 1058: 125
  2. De Roode, Michiel, Naamrol der Nederlandsche dichteren en dichteressen, behoorende tot het Panpoëticon Batavûm; uitgebreid met eene aanwijzing van derzelver dichtwerken, geboorte- en sterfdagen, nevens eenige andere wetenswaardige omstandigheden (3 vols.), . <URL: https://anet.be/record/opacehc/c:lvd:612014/N>Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen: Collectie Stad Antwerpen, inv. nr. B 12610, 2: 332
  3. Van den Broek, L., Twee brieven, wegens eenige bezwaarnissen, over de voornaamste geloofsstukken der roomsche kerke, Amsterdam: François Halma; Amsterdam: L. van den Broek (1710)
  4. Flament, A.J., Bijdragen tot de kennis der oude Amsterdamsche geslachten, uit de aanteekeningen in de directoria van David van der Mye, pastoor des Begijnhofs., Amsterdam: C.F. van Steijn (s.a.), 8
  5. Van den Broek, Lambert, Bybelstoffe en gezangen, Amsterdam: Jacobus Verheide; Amsterdam: Henrik van de Gaete (1709)
  6. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 10021: 60 (aktenummer 78614) & 10021: 68 (aktenummer 92623)

Secondary sources

  1. Van der Aa, A.J., Biographisch woordenboek der Nederlanden (21 vols.), Haarlem: J.J. van Brederode (1852-1878). <URL: https://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=aa__001biog00>, volume 2-2: 1356

Metadata

Last update: