Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hans de Mayer

Name:Hans de Mayer
Name variants:Jan de Maijer / de Mayere
Gender:male
Born:Herentals
Died: after
Father:Gregoris de Mayere (? - ?)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Cornelis van den Bemdecertain
pupil of Frans Floris I, alias: Frans de Vriendtcertain
Friendship
travelling-companion of Jan de Wael I, alias: Hans / Jan Baptist de Waele

References

External biographical records

Primary sources

 1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 3: 58 (5-7-1627)
 2. Van Mander, Karel, The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters (ed. Miedema, Hessel), Doornspijk: Davaco Publishers (1994-1999)
 3. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-549
 4. De Bie, Cornelis, Het gulden cabinet van de edel vrij schilder const, inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecte, beldthowers ende plaetsnijders van deze eeuw, Antwerpen: Jan Meyssens (1661), 108
 5. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 216 (1559), volume 1: 259 (1575), volume 1: 398-399 (1597), volume 1: 417 (1601), volume 1: 428 (1604) & volume 1: 468, 470 (1610)
 6. Van Mander, Carel, Het Schilder-Boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen, Haarlem: Paschier van Wesbusch (1604), (facsimile reprint Davaco: Utrecht, 1969). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/>, 242v (sub Frans Floris) & 274v (sub Cornelis Ketel)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 24, Leipzig: Engelmann (1930), 480-481
 3. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 184
 4. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht)
 5. Van der Linden, David, 'Coping with crisis. Career strategies of Antwerp painters after 1585', De Zeventiende Eeuw 31 (2015), pp. 18-54. <URL: http://doi.org/10.18352/dze.10126>
 6. Peeters, Natasja, 'Brothers in art. Hieronymus and Frans Francken I and their family. Portraits and crypto-portraits in the second half of the sixteenth century', in: Griffey, Erin (ed.) Envisioning self and status. Self-representations in the Low Countries 1400-1700, [Crossways 5], Hull: Association for Low Countries Studies in Great Britain and Ireland (ALCS) (1999), pp. 80-102
 7. Goovaerts, Alfons, De muziekdrukkers Phalesius en Bellerus te Leuven en te Antwerpen 1546-1674, Antwerpen: L. Dela Montagne; Leiden: J.W. van Leeuwen (1882), 13

Metadata

Last update: