Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Willem van Straten

Name:Willem van Straten
Name variants:Guilielmus Stratenus
Gender:male
Born:Utrecht
Died:Den Haag
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employee of Frederik Hendrik van Oranje-Nassau
is employee of Willem van Oranje-Nassau II, alias: Willem II
is employee of Willem van Oranje-Nassau III, alias: Willem III

References

External biographical records

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 93: 147 (24-2-1622) & 126: 355 (6-11-1681)

Secondary sources

  1. Wolleswinkel. E.J., 'De schoonfamilie van de (portret)schilder Thomas de Keyser', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 118 (2001), pp. 309-328, 315
  2. Teeuwisse, Jan, Utrechtse universiteitsportretten. De portretverzamelingen van de Rijksuniversiteit te Utrecht en de Nauw Verbonden Instellingen, Zutphen: Walburg Pers; Utrecht: Universiteitsmuseum (1991), 39-40

Metadata

Last update: