Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Andries de Licht

Name:Andries de Licht
Name variants:Andreas
Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Antwerpen after
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Membership chamber of rethorics AntwerpenDe Violieren0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Jaspar van Onsencertain
pupil of Hendrick van Balen Icertain
Friendship
witnessed will of Quirinus de Coninck, alias: Cryn / Crijn

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 5: 208, volume 5: 480, volume 7: 18, volume 7: 113, volume 7: 218-219 & volume 12: 54
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1565
  3. Hoogewerff, G.J., Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725): Uittreksels uit de parochiale archieven, 's-Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij (1942)
  4. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 565 & 664 & volume 2: 33, 45, 58, 63, 163, 181, 221, 232, 243, 255, 266, 275, 284, 291, 301, 310, 323, 334, 345, 354 & 361

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Van Eeghen, I.H., 'Het Amsterdamse Sint Lucasgilde in de 17de eeuw', Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), pp. 65-102
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 23, Leipzig: Engelmann (1929)
  4. Donnet, Fernand, Het Jonstich Versaem der Violieren: geschiedenis der Rederijkkamer de Olijftak sedert 1480, [Uitgaven der Antwerpsche bibliophilen 23], Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste; 's Gravenhage: Martinus Nyhoff (1907), 203-204
  5. Wilmers, Gertrude, Cornelis Schut (1597-1655). A Flemish Painter of the High Baroque, s.l.: Brepols (1996), 19, 228 & 234

Metadata

Last update: