Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacobus Jacquesz Levecq

Name:Jacobus Jacquesz Levecq
Gender:male
Born:Dordrecht baptized on
Died:Dordrecht buried on
Father:Jaques Jaquesz Levesque (? - 1660)
Mother:Soetgen Antheunisdr van Haerlem (? - 1655)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationWalloon Reformed1656-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Arnold Houbrakencertain
pupil of Rembrandt Harmensz. van Rijncertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Regionaal Archief Dordrecht, Dordrecht: DTB-registers (toegangsnummer 11), 41: 84v (2-9-1675)
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 153-155

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 23, Leipzig: Engelmann (1929), 152
  3. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht)
  4. Veth, G.A., 'Aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders', Oud-Holland 7 (1889), pp. 298-311, 308-311
  5. Bredius, A., 'Rembrandt's leerling Jan van Glabbeeck', Oud-Holland 33 (1915), pp. 244
  6. Gerson, H., Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Haarlem: Bohn (1942), 54
  7. Marijnissen, Peter (ed.) De zichtbaere werelt: schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad, Zwolle: Waanders; Dordrecht: Dordrechts Museum (1992)

Metadata

Last update: