Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gillis Leunis

Name:Gillis Leunis
Name variants:Gielis Leunissen
Gender:male
Born:
Died:Antwerpen
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Ornamentguirlandes0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employee of Jan Brueghel II

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 3: 21, volume 3: 372 & volume 5: 166

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Denucé, J., De Antwerpsche "Konstkamers" : inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen, [Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche kunst 2], Amsterdam: De Spieghel (1932)
  3. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: