Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Antoon van Leest

Name:Antoon van Leest
Name variants:Antoni
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Amsterdam after
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Christoffel Plantin
Education and training
pupil of Bernard van de Putte, alias: van den Puttecertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 412: 138
 2. Regionaal Archief Dordrecht, Dordrecht: DTB-registers (toegangsnummer 11)
 3. Japikse, N., Rijperman, H.H.P., van Deursen, A.Th., Smit, J.G., Roelevink, J., Nijenhuis, I.J.A., De Cauwer, P.L.R., Gijsbers, W.M., Hell, M., Van der Meij, C.O. & Schooneveld-Oosterling, J.E., Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1630 (22 vols.), Den Haag: Huygens-ING (2007-2011). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/besluitenstatengeneraal1576-1630/>, volume 9: 704
 4. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-499
 5. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 211, 234, 239, 245 & 306

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 22, Leipzig: Engelmann (1928)
 3. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 2: 777
 4. Van Lerius, Th., Biographies d' artistes Anversois (ed. Genard, P.), Antwerpen: P. Kockx; Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste (1880-1881), volume 2: 379-389
 5. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>, 197
 6. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 7. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 158

Metadata

Last update: