Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Rembolt van Adelen van Cronenburg

Name:Rembolt van Adelen van Cronenburg
Gender:male
Born:Sexbierum circa
Died:Sexbierum or
Father:Nicolaas van Adelen van Cronenburg (? - ?)
Mother:Maria Jellesdr. van Wythama (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect nameBartholt van Adelen van Cronenburg0000-00-00 0000-00-00
Identity Incorrect nameR. van Adelo0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationReformed1660-02-05 1660-02-05

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employer of Lysbeth Jans Noordenbosch

References

External biographical records

Primary sources

  1. Tresoar, Leeuwarden: DTB-registers provincie Friesland (toegangsnummer 28), 106: 1250, 106: 1317, 107: 760 & 108: 484

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 8, Leipzig: Engelmann (1913), 160
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 22, München-Leipzig: Saur (1999)
  4. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
  5. Kramm, Christiaan, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders,beeldhouwers,graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd (6 vols.), Amsterdam: Gebroeders Diederichs (1857-1864). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/>, volume 1: 301-302
  6. Ferwerda, Abraham, Nederlandsch geslacht- stam- en wapen-boek waarin voorkomen de voornaamste adelyke en aanzienlyke familiën in de Zeven Vereenigde Provinciën (2 vols.), Amsteldam: J.B. Elwe; Amsteldam: D.M. Langeveld (1785). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:3487:mpeg21>
  7. Spanninga, Hotso, Gulden Vrijheid? Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640, Hilversum: Verloren (2012), 198-199

Metadata

Deprecated URIs

Last update: