Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter de Jode II

Name:Pieter de Jode
Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Engeland after
Father:Peeter de Jode I (1573 - 1634)
Mother:Susanna Verhulst (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Membership chamber of rethorics AntwerpenDe Violieren0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Nicolaes van Hoy, alias: Nicolaes de Hoy
collaborated with Cornelis Meyssens
collaborated with Johan Meyssens Simonsz., alias: Joannes / Jan Meijssens
collaborated with Jacob Neefs
collaborated with Anton Goetkint, alias: Antoine Bonenfant
Education and training
master of Matthias Borrekens, alias: Capiteyn Mattheus Borckenscertain
pupil of Peeter de Jode I, alias: Pietercertain
Friendship
witnessed baptism of Peter Frans de Bailliu, alias: Pieter de Balliu / Baliue / Baellieur
witnessed baptism of Jan Jeghers

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 6: 221-222

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 19, Leipzig: Engelmann (1926)
  3. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  4. Bredius, A., 'Losse aanteekeningen omtrent Hollandsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 245-279, 256
  5. Van den Branden, F. Jos., Adriaan de Brouwer en Joos van Craesbeeck, Antwerpen: L. dela Montagne (1882). <URL: https://archive.org/details/adriaandebrouwer00bran>
  6. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)

Metadata

Last update: