Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johan van Isendoorn

Name:Johan van Isendoorn
Name variants:Johan Frederik van Isendoorn
Gender:male
Born:Wijk bij Duurstede circa
Died:Wijk bij Duurstede
Father:Frederick Hermansz. van Isendoorn (? - 1636)
Mother:Saertgen Butten (? - 1632)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Dierendierstukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Dirck Jansz. Admiraelcertain
Friendship
travelling-companion of Bartram Fouchier, alias: Bertram de Fouchier
witnessed baptism of Magdalena Luls

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 6: 84 (9-6-1624)
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 339 (sub Bartram de Fouchier)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 19, Leipzig: Engelmann (1926)
  3. Bok, Marten Jan, 'Schilderkunst in Utrechts Overkwartier in de zeventiende eeuw', Tussen Rijn en Lek. Tijdschrift voor de geschiedenis van het Kromme-Rijngebied 27 (1993), pp. 1-24
  4. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: http://rkddb.rkd.nl/rkddb/digital_book/201500008.pdf>
  5. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht)
  6. Van de Puttelaar, Carla & Meijer, Fred G., 'The Lives of the van Isendoorn Family of Painters and the Recognition of a portrait of a Four-Year Old Child with a Sheep as the Work of Andries van Isendoorn (1624/25 - 1695/1702)', Oud Holland 129 (2016), pp. 167-176
  7. Gerson, H., Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Haarlem: Bohn (1942), 45

Metadata

Last update: