Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Simon Moinet

Name:Simon Moinet
Name variants:Moynet; Moynat
Gender:male
Born:Parijs
Died: before
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employee of Daniel Elsevier

References

External biographical records

Primary sources

  1. Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), Leiden: DTB-registers (toegangsnummer 1004), 235 (30-04-1651)

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 429
  2. Ledeboer, A.M., Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw, Utrecht: J.L. Beijers (1876), 64
  3. Didot, Ambroise Firmin, Essai sur la typographie, Parijs: Typographie de Firmin Didot Frères (1851), 700
  4. Rammelman Elsevier, W.J.C., 'Iets over de Leidsche schilders van 1610, in verband met het geslacht Elsevier', Berigten van het Historisch Gezelschap te Utrecht afl. 2 (1848), pp. 35-45, 36, 37
  5. Solomon, Howard M., Public Welfare, Science and Propaganda in 17th-Century France: The Innovations of Theophraste Renaudot, Princeton, New Jersey: Princeton University Press (1972), 257
  6. Davies, David William, The world of the "Elseviers", 1580-1712, Den Haag: M. Nijhoff (1960), s.p.
  7. Rammelman Elsevier, W.J.C., Recherches historiques, généalogiques et bibliographiques sur les Elsevier, Brussel: s.n. (1847), 69-72

Metadata

Last update: